0517 234 234

weithio ac aros
ar y dŵr

Gallwch hefyd ddefnyddio llongau Cysgu ar gyfer llety dros nos ar raddfa fawr a hirdymor ar gyfer gwaith neu gynhadledd, er enghraifft. Rydym yn gwneud cynnig wedi'i deilwra, gyda neu heb arlwyo, ar gyfer grwpiau o gannoedd o bobl. Cyn belled â bod dŵr yng nghyffiniau'r cyrchfan, gallwn ddarparu'r llongau ar gyfer llety dros dro.

Edrychwch ar ein llongau gwyliwch y fideo