0517 234 234

Mae Edam yn arbennig o enwog am y caws sydd wedi cael ei fasnachu o bob cwr o'r byd ers canrifoedd. Mae'r caws yn dal i aeddfedu mewn warysau arbennig. Yn ystod misoedd yr haf ceir marchnadoedd caws enwog, lle gall yr ymwelydd fwynhau'r sbectrwm hwn a blasu'r sawl math o gaws.

Mae Edam yn hysbys am ei gaws, ond mae ganddo hanes cyfoethog hefyd. Dechreuodd i gyd yn y ganrif 12, pan setlodd ffermwyr a physgotwyr ar yr afon IJe. O'r setliad syml hwn, daeth dinas Edam i ben yn ddiweddarach, a oedd yn profi ffyniant cynyddol i mewn i'r 17 ganrif. Mae adeiladu llongau wedi cyfrannu'n sylweddol at hyn.

Ffasadau hanesyddol, ceiau gyda choed ar hyd y dŵr. Nid oes rheswm bod gan Edam statws dinaslun gwarchodedig. Mae gan fwrdeistref Edam-Volendam 202 o gofrestriadau yn y gofrestr henebion genedlaethol a mwy na 64 o henebion trefol. Mae'r ganolfan yn cynnig ystod eang o siopau arbenigol, terasau clyd a llawer o atyniadau. Trwy gydol y flwyddyn mae nifer o ddigwyddiadau ym maes cerddoriaeth, chwaraeon a diwylliant.

Pob llong gwesty
yn Edam