0517 234 234

Hotel Alkmaar - Ydych chi'n chwilio am arhosiad dros nos fforddiadwy a gwreiddiol yn ninas gaws Alkmaar? Yna edrychwch yma am un o'n llongau gwestai yn y ddinas braf hon yng Ngogledd Holland. Mae Alkmaar yn ddinas braf iawn ar gyfer taith ddinas. Mae'r farchnad gaws enwog a'r awyrgylch hanesyddol yn ei gwneud hi'n ddinas braf iawn i ymweld â hi. Ond mae gan y ddinas fwy i'w gynnig, gallwch chi siopa'n dda iawn hefyd. Fe welwch y siopau gorau yn Alkmaar. Argymhellir y diwydiant arlwyo hefyd, mae nifer fawr o fwytai yn Alkmaar, llawer ohonynt â theras clyd. Hefyd mwynhewch yr amgueddfeydd a'r digwyddiadau gorau, fel yr Wandel4Daagse Alkmaar a Kaaskoppenstad! Ac ar ôl diwrnod llawn digwyddiadau, mae'n ffordd wych o gyrraedd adref ar un o'r Cwsgwyr yn yr harbwr.

arferiad eiddo

Gellir llogi nifer o gychod gwesty yn eu cyfanrwydd ac felly'n addas iawn ar gyfer parti baglor, cyflwyniad cynnyrch neu wibdaith deuluol. Os ydych chi'n rhentu llong ar gyfer grŵp, yn y rhan fwyaf o achosion bydd gennych fynediad i'r llety cyfan: y cabanau, y lolfa ac yn y mwyafrif o achosion hefyd y gegin. Mae'n ffordd arbennig o fod gyda'ch gilydd oherwydd mae gennych bopeth dan reolaeth. Mwynhewch gwmni ei gilydd, does dim rhaid i neb fynd adref oherwydd mae yna ddigon o welyau i bawb. Paratowch bryd o fwyd yn y gegin ag offer da a'i fwynhau gyda'i gilydd wrth y byrddau mawr. Mae llong addas ar gael ar gyfer pob achlysur. Os nad ydych yn teimlo fel coginio eich hun, gallwn hefyd drefnu arlwyo.

A yw'r llety delfrydol heb eu rhestru?

Os na fydd y llong delfrydol wedi'i restru. Yna, gallwn hefyd llong o fannau eraill yn dangos hwylio i mewn, gallwn fodloni bron holl ofynion o ran aros dros nos. Mae'r dewis eang o longau caban mae lleoliad addas ar gyfer y cyfan. Yn ystod cynadleddau a gwyliau, er enghraifft gallwn gynnig eiddo i 150 o bobl fesul llong. A oes gennych anghenion penodol i archebu llety perffaith? Yna nad ydych yn gallu oedi i gysylltu â ni.

Alkmaar hotel.kaasmarkt

Pob llety grŵp
yn Alkmaar