0517 234 234

llety grŵp

Groepsaccommodatie Harlingen

tref Beautiful ar y Wad

Yn uniongyrchol i'n llety grŵpYn uniongyrchol i'n llety grŵp

Groepaccommodatie Harlingen - Ydych chi'n chwilio am noson braf a gwreiddiol yn y ddinas borthladd hyfryd hon? Archebwch aros dros nos ar un o'n llongau gwesty yn yr harbwr. Dyma ffordd wreiddiol a hwyl o dreulio'r nos ar daith benwythnos neu ymweld â'r ddinas. Trwy gydol y flwyddyn, gallwch archebu aros dros nos ar long ac yn y gaeaf mae fflyd llongau gwesty yn cael ei ategu gan longau sy'n hwylio teithiau haf ar draws Môr Wadden ac IJsselmeer ac yn rhos y gaeaf yn y ddinas. Ar ôl diwrnod o fwynhau'r ddinas borthladd hyblyg, mae'n gartref gwych ar un o'r llongau Cysgu yn yr harbwr.

Eiddo ar long traddodiadol

Gellir llogi nifer o gychod gwesty yn llwyr ac felly'n addas iawn ar gyfer gweithdy, cyflwyniad cynnyrch neu deulu allan. Os ydych chi'n rhentu llong ar gyfer grŵp, mae gennych fynediad i'r llety cyfan: y cabanau, y salad, ac yn y rhan fwyaf o achosion, y gegin hefyd. Mae'n ffordd arbennig o fod gyda'n gilydd, oherwydd bod gennych chi bopeth yn eich dwylo eich hun. Mwynhewch gwmni ei gilydd, does dim angen i neb fynd adref oherwydd bod digon o welyau i bawb. Paratowch fwyd yn y gegin sydd wedi'i gyfarparu'n dda a'i fwyta gyda'i gilydd yn y tablau mawr.

Ar gyfer pob achlysur mae llong addas ar gael fel llong gwesty yn ddelfrydol ar gyfer llety gwesty symudol a hyblyg neu fel dewis arall rhad i westy arhosiad rheolaidd. Yn ystod noson ar ein longau efallai gellir trefnu hefyd arlwyo.

Mae ein hamrywiaeth o longau

Mae ein llongau siartio hwylio yn dod mewn gwahanol siapiau a meintiau. O longau chwaraeon atmosfferig i lety moethus hardd. Mae'r llongau, yn ogystal â llety grŵp, hefyd yn addas iawn fel gwely a brecwast.

Weithiau, ni allwch ddod o hyd i'r llong ddelfrydol. Yna, gallwn gael llongau o leoedd eraill a gofnodwyd fel bod y gallu dros nos yn cynyddu. Os oes gennych ddymuniadau penodol neu gwestiynau eraill? Yna gallwch chi bob amser gysylltu â ni heb orfodi.

Ydych chi eisiau aros dros nos mewn dinas arall? Dim problem oherwydd bod llawer mwy o gysgodwyr yn ymledu ar draws yr Iseldiroedd a thramor.

Hotel HARLINGEN Hotel HARLINGEN

HARLINGEN

Pob llety grŵp
yn Harlingen