0517 234 234

llety grŵp

Groepsaccommodatie Leeuwarden, slapen op een schip

Yng nghanol Friesland: dinas brydferth llawn diwylliant

Yn uniongyrchol i'n llety grŵpYn uniongyrchol i'n llety grŵp

Llety Leeuwarden mae llongau cysgu ar gael ar gyfer gwely a brecwast ac mae yna longau y gallwch eu rhentu fel llety grŵp rhad. Mae llong gwesty yn ddelfrydol fel llety gwesty, mae'n ffordd wreiddiol a hwyliog o dreulio'r nos yn ystod penwythnos i ffwrdd neu wibdaith deuluol. Trwy gydol y flwyddyn gallwch archebu arosiadau dros nos ar long ac yn y gaeaf mae'r fflyd o gartrefi gwyliau wedi'i ategu gan longau sy'n hwylio ar y Waddenzee ac IJsselmeer yn yr haf ac sydd, ymhlith pethau eraill, yn ymgartrefu yn y ddinas yn y gaeaf.

Cartref gwyliau Friesland

Felly gellir llogi nifer o gychod gwesty yn eu cyfanrwydd ac felly'n addas iawn ar gyfer taith ysgol, parti baglor, cyflwyniad cynnyrch neu wibdaith deuluol. Os ydych chi'n rhentu llong ar gyfer grŵp, yn y rhan fwyaf o achosion bydd gennych fynediad i'r llety cyfan: y cabanau, y lolfa ac yn y mwyafrif o achosion hefyd y gegin. Mae'n ffordd arbennig o fod gyda'ch gilydd oherwydd mae gennych bopeth dan reolaeth. Mwynhewch gwmni ei gilydd, does dim rhaid i neb fynd adref oherwydd mae yna ddigon o welyau i bawb. Paratowch bryd o fwyd yn y gegin ag offer da a'i fwynhau gyda'i gilydd wrth y byrddau mawr. Mae llong addas ar gael ar gyfer pob achlysur. Os nad ydych yn teimlo fel coginio eich hun, gallwn hefyd drefnu arlwyo.

A yw'r llety delfrydol heb eu rhestru?

Os nad yw'r llong ddelfrydol yn sefyll rhyngddynt. Yna, gallwn ni hefyd osod mewn llongau o leoedd eraill, y gallwn gwrdd â bron pob dymuniad ym maes aros dros nos. Gan y dewis helaeth o longau gwesty mae lleoliad addas i bawb. Yn ystod cyngresau a gwyliau, er enghraifft, gallwn gynnig llety grŵp yn Leeuwarden i bobl 150 ar gyfer pob llong. Oes gennych chi ddymuniadau penodol i archebu llety perffaith? Yna gallwch chi bob amser gysylltu â ni heb orfodi.

eiddo gwesty Leeuwardeneiddo gwesty LeeuwardenGrwpiau gwestai grŵp gwestaicanolfan Leeuwarden eiddo Hotel

Pob llety grŵp
yn Leeuwarden