0517 234 234

llety grŵp

Groepsaccommodatie Leiden

Dewch i ymweld â'r ddinas hanesyddol hardd

Yn uniongyrchol i'n llety grŵpYn uniongyrchol i'n llety grŵp

Hotel Leiden - Ydych chi'n chwilio am le ar gyfer aros dros nos gwreiddiol a fforddiadwy gyda grŵp? Yn Leiden mae llongau sy'n addas iawn ar gyfer aros dros nos gyda ffrindiau, teulu neu gydweithwyr.

eiddo

Mae nifer o'n Cysgodion hefyd ar gael i'w rhentu'n gyfan gwbl ac felly'n addas iawn ar gyfer gweithgaredd grŵp megis gweithdy, cyflwyniad cynnyrch neu deulu allan. Os ydych chi'n rhentu llong ar gyfer grŵp, mae gennych fynediad i'r llety cyfan: y cabanau, y salad, ac yn y rhan fwyaf o achosion, y gegin hefyd. Mae'n ffordd arbennig o fod gyda'ch gilydd oherwydd bod gennych chi bopeth wrth law. Mwynhewch gwmni ei gilydd, does dim angen i neb fynd adref oherwydd bod digon o welyau i bawb. Paratowch fwyd yn y gegin sydd wedi'i gyfarparu'n dda a'i fwyta gyda'i gilydd yn y tablau mawr.

Ar gyfer pob achlysur mae llong addas ar gael fel llong gwesty yn ddelfrydol ar gyfer llety gwesty symudol a hyblyg neu fel dewis arall rhad i westy arhosiad rheolaidd. Yn ystod noson ar ein longau efallai gellir trefnu hefyd arlwyo.

A yw eich llety delfrydol heb eu rhestru?

Os na fydd y llong delfrydol wedi'i restru. Yna, gallwn llong o hwylio i mewn i fannau eraill yn dangos bod y capasiti llety yn cael ei gynyddu. A oes gennych dymuniadau penodol i archebu llety delfrydol? Yna nad ydych yn gallu oedi i gysylltu â ni.

Hoffech chi aros dros nos mewn dinas arall? Dim problem oherwydd mae llawer mwy o longau cysgu drwy gydol yr Iseldiroedd a thramor.

Pob llety grŵp
yn Leiden