0517 234 234

llety grŵp

Rotterdam

Dros nos yn y ddinas porthladd, wrth gwrs, llong gwesty!

Yn uniongyrchol i'n llety grŵpYn uniongyrchol i'n llety grŵp

Hotel Rotterdam - Ymweld â dinas porthladd yr Iseldiroedd a threulio'r nos ar y dŵr. Mae'n ffordd wreiddiol a hwyliog o dreulio'r nos mewn dinas porthladd. Gallwch archebu llety dros nos ar long trwy gydol y flwyddyn ac yn y gaeaf mae fflyd o longau gwestai yn cael ei hategu â llongau sy'n hwylio teithiau yn yr haf ac yn glanio yn Rotterdam yn y gaeaf. Mae'r llongau i gyd yn ddelfrydol fel gwely a brecwast a hefyd yn addas iawn fel llety grŵp.

eiddo

Gellir llogi nifer o gychod gwesty yn eu cyfanrwydd ac felly'n addas iawn ar gyfer parti baglor, cyflwyniad cynnyrch neu wibdaith deuluol. Os ydych chi'n rhentu llong ar gyfer grŵp, yn y rhan fwyaf o achosion bydd gennych fynediad i'r llety cyfan: y cabanau, y lolfa ac yn y mwyafrif o achosion hefyd y gegin. Mae'n ffordd arbennig o fod gyda'ch gilydd oherwydd mae gennych bopeth dan reolaeth. Mwynhewch gwmni ei gilydd, does dim rhaid i neb fynd adref oherwydd mae yna ddigon o welyau i bawb. Paratowch bryd o fwyd yn y gegin ag offer da a'i fwynhau gyda'i gilydd wrth y byrddau mawr. Mae llong addas ar gael ar gyfer pob achlysur. Os nad ydych yn teimlo fel coginio eich hun, gallwn hefyd drefnu arlwyo.

Mae ein detholiad o longau gwesty: o moethus i sylfaenol

Mae'r llongau caban yn amrywio o moethus trawiadol tri meistr a rhai llongau gwesty teithwyr ag offer da hwylio i symlach. Mae'r rhan fwyaf o'r llongau gwesty moethus cael cabanau dwbl gyda chyfleusterau cawod a thoiled preifat, ardderchog fel gwely a brecwast.
Mae'r ystafelloedd sylfaenol ar hwylio ble nad oes gennych cawod preifat a thoiled yn yr ystafell, ond gwneud iawn am y profiad unigryw o cysgu ar y dŵr.

A yw eich llety delfrydol heb eu rhestru?

Os na fydd y llong delfrydol ei restru. Yna gallwn llong o hwylio i mewn i leoliadau eraill yn caniatáu, gallwn gwrdd bron holl ofynion o ran aros dros nos. Mae'r dewis eang o longau yn Rotterdam mae lleoliad addas ar gyfer y cyfan. Yn ystod cynadleddau a gwyliau, er enghraifft y gallwn ei gynnig mewn eiddo Rotterdam i 150 o bobl fesul llong. A oes gennych anghenion penodol i archebu llety perffaith? gallwch bob amser gysylltu â ni.

Rhai o'n llety grŵp yn Rotterdam

Mae'r llongau isod yn rhai enghreifftiau o'r llongau gwesty y gallwn eu cynnig yn Rotterdam. Er enghraifft, mae'r llongau clyd clyd Luciana a Catharina. Mae'r llongau hyn yn agos at ganol Rotterdam ac maent ar gael y tu allan i'r tymor hwylio yn ystod yr haf. Wrth gwrs, mae'n bosib archebu taith hwylio aml-ddydd ar y llongau hyn yn ystod y tymor hwylio. Mae yna nifer o longau gwesty hefyd yn Rotterdam sydd ag angorfa barhaol trwy gydol y flwyddyn. Mae Logeerboot Rotterdam Kralingen a'r llong fflat Visithor yn berffaith ar gyfer teithiau dinas gyda ffrindiau neu deulu.

Llong gwesty moethus Wilhelmina yn llety grŵp prydferth yn y Leuvehaven. Mae'r llong yn addas ar gyfer grwpiau hyd at bobl 12.

marie Galante wedi ei leoli yn Rotterdam trwy gydol y flwyddyn. Mae'n llong hwylio ddeniadol lle gall grwpiau o hyd at bobl 21 aros.

Gwesty Cychod wedi'i rannu'n ddau fflat hardd y gellir eu rhentu ar wahân a gyda'i gilydd. Yn gyfan gwbl, gall pobl 14 dreulio'r nos.

Edrych serch hynny gwesty mewn dinas arall? Dim problem oherwydd mae llawer mwy o longau cysgu drwy gydol yr Iseldiroedd a thu hwnt.

Llety Cheap Hotel RotterdamLlety Cheap Hotel RotterdamLlety Cheap Hotel RotterdamLlety Cheap Hotel Rotterdam

Pob llety grŵp
yn Rotterdam