0517 234 234

Hotel Amsterdam Gay Pride

Dros nos yn yr ŵyl mwyaf lliwgar yn yr Iseldiroedd

Gweler ein holl gyfleoedd yn ystod Amsterdam Gay Pride

Amsterdam Gay Pride

Mae'r Amsterdam Gay Pride yn ffordd Nadoligaidd datganiad o hawliau cyfartal cartref, lesbo-, deurywiol, trawsrywiol a rhyngrywiol chymunedol ac mae'n un o'r digwyddiadau Pride mwyaf yn Ewrop. Ar ben hynny, Amsterdam yw'r unig ddinas yn y byd sy'n Balchder yn dathlu gyda moethus gychod gorymdaith, y Parade Gamlas, drwy'r camlesi. Balchder Hoyw yn cynnig wythnos o amrywiaeth o ddigwyddiadau yn y ddau homo- a hetero-leoedd, o wyliau dawns i ffilm gwyliau, digwyddiadau chwaraeon, diwylliant, arddangosfeydd a mwy.

Dros nos ar y dŵr

Mae llongau cysgu yn cynnig arosiadau dros nos ar y dŵr. Mae amryw o longau wedi'u hangori yn Amsterdam lle gallwch chi dreulio'r nos.

Yn anffodus, nid oes llongau ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn ar hyn o bryd.

 

Gwybodaeth Amsterdam Gay Pride

llestri cysgu Hotel Amsterdam

Amsterdam Prinsengracht

Gweler ein holl gyfleoedd yn ystod Amsterdam Gay Pride