0517 234 234

Hotel Eurosonic Noorderslag

Archebwch noson gerddorol yn Groningen

Gweler ein holl gyfleoedd EUROSONIC Noorderslag

Eurononic Noorderslag Groningen

ESNS (Eurosonic Noorderslag) yw'r lle i ddarganfod talent cerddoriaeth Ewropeaidd sy'n dod i'r amlwg. Mae'r wyl yn cael ei chynnal bob blwyddyn diwrnodau 4 yn Groningen. Dechreuodd yr wyl unwaith yn 1986 gyda Noorderslag fel cystadleuaeth rhwng bandiau Gwlad Belg a'r Iseldiroedd. Y dyddiau hyn, mae'r wyl yn canolbwyntio ar gerddoriaeth bop o'r Iseldiroedd ac mae'r llwyfan blynyddol yn cynnig mwy nag actau Iseldireg 50. Mae'r ŵyl arddangos Eurosonig wedi dod y fwyaf o'i bath yn Ewrop i gyd. O ganlyniad, mae cyfanswm o oddeutu perfformiadau 300 i'w hedmygu yn ystod ESNS ac mae'r digwyddiad yn denu mwy nag ymwelwyr 40.000 bob blwyddyn, y mae nifer sylweddol ohonynt yn weithwyr proffesiynol o'r diwydiant cerddoriaeth.
Sefydliad Noorderslag Eurosonic yn trefnu ESNS. Nod y sylfaen hon yw cryfhau'r sector pop Ewropeaidd a hyrwyddo cerddoriaeth bop Ewropeaidd. I gyflawni hyn, mae'r sylfaen yn cynnig llwyfan ar gyfer cyflwyno talent cerddoriaeth Ewropeaidd. Gyda hyn maent yn hyrwyddo cyfnewid talent rhyngwladol cerddoriaeth. Dyna pam eu bod yn trefnu'r ddwy ŵyl uchod (Eurosonic a Noorderslag), cynhadledd, rhaglen cyfnewid talent (Rhaglen Cyfnewid Talent Ewropeaidd) a chyflwyniad gwobrau cerdd amrywiol, gan gynnwys Gwobrau Talent Music Moves Europe, Popprijs, Gwobrau Gŵyl Ewropeaidd a Prijs Cyfryngau Pop.

Llongau Cwsg yn y porthladd Groningen

Yn ystod y digwyddiad yn Groningen mae sawl llong o Slaapschepen.nl yn Groningen. Maent wedi'u lleoli ger yr Oosterpoort ac felly wrth ymyl canol prysur Groningen. Mae Slaapschepen.nl yn dod â channoedd o leoedd dros nos i brifddinas Groninger ar gyfer y bandiau, y sefydliad a'r ymwelwyr.

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth gyfredol am yr wyl hon ar wefan Noorderslag Eurosonic.

mwy o wybodaeth am weithgareddau a golygfeydd am ddinas Groningen

Groningen Eurosonic

Gweler ein holl gyfleoedd EUROSONIC Noorderslag