0517 234 234

Hotel Into the Great Wide Open

Mwynhewch yr ŵyl ac yn cysgu ar y llong cysgu

Gweler ein holl bosibiliadau yn ystod Into The Open Wide Mawr

Yn anffodus mae’r ŵyl wedi’i chanslo ac ni fydd unrhyw longau Cysgu ar Vlieland eleni yn ystod y penwythnos hwn.
Gobeithio y gwelwn yr holl bobl yr ydym wedi gorfod siomi 2021 ar ein llongau cysgu mewn iechyd da. Mae'r dyddiad ar gyfer y rhifyn nesaf eisoes yn hysbys: Medi 2-5, 2021.

Disgwyliwn i'r llongau cyntaf gael eu harchebu eto ar gyfer ITGWO 2020 o ddechrau mis Hydref 2021.

Hoffech chi gadw lle ar y rhestr aros?
Anfonwch e-bost at info@slaapschepen.nl gyda:
- eich manylion cyswllt
- y cyfnod a ddymunir (o leiaf 2 noson)
- faint o bobl
- nifer a math y cabanau
- a chyfansoddiad eich plaid

I mewn i'r Vlieland Agored Fawr

Mae'n werth ymweld â'r ŵyl bedair diwrnod hon y cynhaliwyd yr argraffiad cyntaf ynddi yn 2009 ar Vlieland. Mae'n ŵyl sydd, yn ogystal â cherddoriaeth, hefyd yn talu sylw i'r celfyddydau gweledol, ffilm a natur. Mae wedi ei anelu at gariadon diwylliant (gyda phlant neu hebddynt) sy'n hir am fwy o ddyfnder, llonyddwch, natur ac amrywiaeth.
Cynhelir perfformiadau ar ran o'r ynys sy'n cael ei throi'n amgylchedd gŵyl. Enghreifftiau yw'r llwyfan coedwig wrth ymyl pwll y goedwig ac yng ngardd y Nicolaaskerk ym mhentref Oost-Vlieland. Mae llwybr celf wedi'i blotio yn y goedwig o amgylch tiroedd yr ŵyl.

Mae plant yn ymwelwyr llawn yn ystod yr ŵyl. Mae'r ŵyl yn cynnig rhaglen heriol iddynt: mae artistiaid yn creu amgylchedd ysgogol gyda dewis cyffrous ac amrywiol. Bob blwyddyn mae'r sefydliad yn gwahodd artist i aros ar yr ynys am gyfnod cyn yr ŵyl ac i ddatblygu cynnyrch cerddorol fel artist preswyl sy'n cael ei gyflwyno yn yr ŵyl.

Llongau Cwsg yn ystod yr ŵyl yn y porthladd

Mae Slaapschepen.nl hefyd yn bresennol yn ystod yr ŵyl Into the Great Wide Open. Mae llongau amrywiol yn angori ym mhorthladd Vlieland lle gallwch chi dreulio'r wyl gyfan. Gyda'r nos bydd gennych wely colur ac yn y bore cewch frecwast blasus. Mae'r llongau'n agos at y traeth, gallwch chi eisoes fynd i'r môr ar fetrau 50.

Archebwch nawr heb rwymedigaeth

Mae'n bosibl cadw ystafell ymlaen llaw ac os na allwch gael tocyn, gallwch ganslo'r archeb yn rhad ac am ddim o fewn 2 wythnosau ar ôl dechrau gwerthu tocynnau.

Gwybodaeth gyffredinol ITGWO

Mae rhagor o wybodaeth am y llwybrau i ac o Vlieland

Mwy o wybodaeth am Into The Open Wide Mawr

Gweler ein holl bosibiliadau yn ystod Into The Open Wide Mawr

Gallwch chi hefyd hwylio gyda ni i ITGWO

Gyda nifer o'n llongau gallwch chi hwylio i'r ynys ac oddi yno. Ac mae plant hyd at ac yn cynnwys 10 o flynyddoedd yn rhad ac am ddim. Cliciwch isod ar gyfer y posibiliadau.

mwy o wybodaeth