0517 234 234

Muiden

Cysgu ar y dŵr, syndod ac yn fuddiol

Gwesty Muiden - Ydych chi'n chwilio am arhosiad dros nos hwyliog a gwreiddiol yn y ddinas borthladd hanesyddol hon? Yna archebwch wely a brecwast ar un o'n llongau gwestai yn yr harbwr. Mae hon yn ffordd wreiddiol a hwyliog o dreulio'r nos yn ystod penwythnos neu daith ddinas. Gallwch archebu arosiadau dros nos ar long trwy gydol y flwyddyn ac yn y gaeaf mae fflyd o longau gwestai yn cael ei hategu â llongau sy'n hwylio teithiau yn yr haf ac yn rhostir yn y ddinas yn y gaeaf. Ar ôl diwrnod o fwynhau'r ddinas borthladd braf hon, mae'n gartref gwych ar un o'r llongau Cwsg yn yr harbwr.

Mae cysgu ar long nid yn unig yn arbennig, ond hefyd yn fuddiol

Os ydych chi'n dod fel cwpl, mae gennych chi o'ch blaen llai na 40 ewro oes gennych chi wely eisoes! Mae'n ffordd fforddiadwy i dreulio'r nos yn ystod taith ddinas neu benwythnos i ffwrdd. Rydych chi'n cysgu ar long gyda salon deniadol fel canolbwynt canolog. Mae gwely cyfforddus wedi'i wneud yn aros amdanoch yn eich caban. Ac yn y bore mae yna un brecwast 'n glws yn barod ar gyfer unrhyw un yn y salon. Mewn tywydd da y gallwch dirwyo ar y coffi yfed dec tra'n edrych allan dros y dŵr. Ac mae gennych yr amser, gan fod siec allan ar ôl oriau 12.00.

Mae ein hamrywiaeth o longau

Mae ein llongau siarter hwylio yn dod mewn gwahanol siapiau a meintiau. O longau chwaraeon atmosfferig i lety moethus hardd. Yn ogystal â gwely a brecwast, mae'r llongau hefyd yn addas iawn fel llety grŵp ar gyfer grwpiau o ffrindiau, teulu a chydweithwyr, er enghraifft ar gyfer dathliadau teuluol a chyflwyniadau neu wibdeithiau cwmni.

A yw eich llety delfrydol heb eu rhestru?

Weithiau ni allwch ddod o hyd i'r llong ddelfrydol. Yna gallwn ganiatáu i longau fynd i mewn o leoedd eraill fel bod y capasiti dros nos yn cynyddu. Os oes gennych chi ddymuniadau penodol neu gwestiynau eraill? Yna gallwch chi gysylltu â ni bob amser heb rwymedigaeth.

Ydych chi am i westy aros mewn dinas arall? Dim problem, oherwydd mae llawer mwy o longau Cysgu wedi'u gwasgaru ledled yr Iseldiroedd a thramor.