0517 234 234

Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2023

Llong gwesty fforddiadwy yng nghanol Haarlem

Gweld ein holl opsiynau yn ystod Fformiwla 1 Heineken Dutch Grand Prix

Treuliwch y noson ar ôl diwrnod cyffrous yng nghylchdaith Zandvoort

Gwesty Zandvoort Holland – Circuit Gelwir Zandvoort yn gylched 'Hen Ysgol' go iawn. Gyda throadau cyflym, tonnog a heriol sy'n cael eu ffurfio gan y twyni naturiol. Gyda hyd cylched o 4,3 cilometr, mae'n un o'r cylchedau byrrach ar y calendr F1. Prin yn unman arall mae gyrwyr yn rasio heibio i gefnogwyr y ras mor aml! Oherwydd y lôn bydew fer, mae strategaeth 3-stop yn bosibl. Mae hyn yn gwarantu golygfa.

O 1 i 3 Medi 2023, bydd y gylched yn cael ei gyrru eto. O ganlyniad, bydd llawer o gefnogwyr o bob cwr o'r byd yno i wylio eu harwyr yn gwibio heibio.
Yn ogystal â thîm Red Bull Racing, bydd y timau rasio mawr fel Ferrari a Mercedes, gyda Vettel a Hamilton, hefyd yn bresennol. Injans rhuo, sgrechian teiars a miloedd o gefnogwyr rasio yn y standiau yn yr Iseldiroedd; gwireddu breuddwyd i gefnogwyr rasio Iseldireg!

Treuliwch y noson ar long gysgu Wyldefaert

Mae'r llong gysgu Wyldefaert yn llety unigryw yn Haarlem sy'n ddewis poblogaidd i ymwelwyr sy'n chwilio am opsiwn llety arbennig yn ystod Grand Prix Heineken yn Zandvoort.

Wedi'i adeiladu'n wreiddiol yn 1917, mae'r llong wedi'i hadfer yn gariadus a'i throi'n llety gwesty cyfforddus a deniadol. Mae'r llong gysgu nid yn unig yn cynnig llety unigryw i westeion, ond hefyd yn lleoliad arbennig i fwynhau Grand Prix Heineken yn Zandvoort. Mewn lleoliad cyfleus dim ond taith 15-25 munud mewn car neu daith trên o'r gylched, mae'r llong yn cynnig mynediad hawdd i olygfeydd ac atyniadau'r ardal.

Ar ôl diwrnod llawn cyffro ar y trac, gall gwesteion ymlacio a dadflino ar fwrdd y llong cysgu. Mae gan long y gwesty lolfa glyd, lle gall gwesteion fwynhau diod a chwmni ei gilydd. Mae'r dec allanol hefyd yn cynnig golygfa hyfryd o'r amgylchoedd ac mae'n lle delfrydol i ymlacio a mwynhau'r machlud.

Ar y cyfan mae'n ei gynnig llong gwsg Wyldefaert profiad unigryw a bythgofiadwy i ymwelwyr sy'n chwilio am lety arbennig yn ystod Grand Prix Heineken yn Zandvoort.
Bydd De Wyldefaert yn Haarlem o ddydd Mercher 30 Awst i ddydd Llun 4 Medi. Felly gallwch chi hefyd ymestyn eich arhosiad gyda rhai ymweliadau twristaidd â'r traeth neu Amsterdam.
Mae'r arhosiad dros nos yn cynnwys brecwast, byddwch chi'n mwynhau'r llonyddwch ar y dŵr.

Ymwelwch hefyd â'r Zandvoort hardd

Ydy'r torfeydd ar y trac yn ormod i chi? Yna dewch o hyd i'r traeth. Mae Zandvoort yn boblogaidd iawn ymhlith twristiaid. Mae'r gyrchfan glan môr yn denu llawer o dwristiaid dydd bob blwyddyn oherwydd ei thraethau hardd a'i hamgylchoedd. Mae Zandvoort hefyd yn agos at y ddinas yr ymwelir â hi fwyaf yn yr Iseldiroedd: Amsterdam. Nid yw'r gyrchfan glan môr felly yn cael ei alw'n Zandvoort 'Traeth i Amsterdam' am ddim. Delfrydol i gyfuno penwythnos y ras gyda diwrnod ar y traeth neu daith i'n prifddinas brysur.

Mwy o wybodaeth F1 Heineken Dutch Grand Prix

Gweld ein holl opsiynau yn ystod Fformiwla 1 Heineken Dutch Grand Prix