0517 234 234

Gwybodaeth am coronafirws

Gwybodaeth am eich archeb ynglŷn â'r coronafirws

Oherwydd y mesurau newydd a gymerwyd gan y llywodraeth ar Fawrth 31, 2020, mae wedi dod yn ansicr a all yr amheuon presennol fynd drwodd tan Ebrill 28, 2020.
Ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori â'r awdurdodau a sefydliadau sector i asesu sut y dylem ac y gallwn ddelio â'r sefyllfa arbennig hon.
Gobeithiwn am eich dealltwriaeth yn yr amseroedd ansicr hyn a byddwn yn darparu mwy o wybodaeth cyn gynted â phosibl.