0517 234 234

Gwybodaeth am coronafirws

Gwybodaeth am archebu newydd

Wrth archebu, rydym yn disgwyl i'r cwsmer gymryd cyfrifoldeb ac ystyried risgiau'r coronafirws (COVID-19) a mesurau cysylltiedig y llywodraeth sy'n berthnasol ar yr adeg honno.
Mae Slaapschepen.nl yn defnyddio'r telerau ac amodau cyffredinol os yw cwsmer am ganslo archeb.
Os yw archeb yn cael ei chanslo gennym ni neu'r gwibiwr, bydd y cwsmer wrth gwrs yn derbyn y swm a dalwyd yn ôl.