0517 234 234

Gwybodaeth am coronafirws

Gwybodaeth am archebu newydd

Mae llongau cysgu yn tybio bod pawb ar yr adeg hon yn ymwybodol o'r mesurau corona sy'n berthnasol ar yr adeg honno wrth gadarnhau cais am archeb.

  1. Os na all yr archeb ddigwydd oherwydd mesurau llywodraeth Corona, bydd yr archeb yn cael ei chanslo neu ei symud yn rhad ac am ddim.
  2. Rydych chi am ganslo'ch hun, ond os caniateir i'r archeb fynd yn ei blaen yn unol â mesurau cymwys y llywodraeth, mae'r costau canslo arferol yn berthnasol. Gweler y telerau ac amodau.
  3. Rhaid i'r llyfrwr gydymffurfio â'r mesurau corona a oedd mewn grym bryd hynny.

Ychwanegiad at archebion yn ystod gwyliau / digwyddiadau:

  • Mae arosiadau dros nos ar y llongau yn annibynnol ar drefniadaeth yr ŵyl. Os caiff gŵyl ei chanslo, ond efallai y bydd yr arosiadau dros nos yn digwydd ar y Llongau Cysgu yn ôl mesurau'r llywodraeth, a'ch bod serch hynny am ganslo, bydd y costau canslo arferol yn berthnasol. Gweler y telerau ac amodau.