029 2125 2044

Gweithio yn Slaapschepen.nl

Rydym ar unwaith yn chwilio am gogydd annibynnol (m / f) ar gyfer llong westy llonydd yn Den Helder. Gwneir y gwaith yn ystod yr wythnos. Mae'n rhaid i chi baratoi cinio ar ffurf bwffe (ac o bosib brecwast) ar gyfer y gwesteion (rhwng y bobl 10 a 18).
Mae'n ymwneud â gwaith dros dro ac yn dechrau 16 Medi. O leiaf wythnos neu fwy.

Rydym yn chwilio am:

Ydych chi'n teimlo fel hyn ac a ydych chi'n go-getter ag agwedd gadarnhaol? Yna cysylltwch â ni trwy louise@slaapschepen.nl neu ffoniwch 0517-234234.

Rydym yn chwilio ar unwaith am reolwr gwesty neu westeiwr a fydd yn gofalu am long gwesty yn Den Helder yn ystod y penwythnosau i ddod. Rydym yn chwilio am rywun sy'n gyfeillgar i gwsmeriaid ac sy'n gallu gweithio'n annibynnol. Oherwydd ei fod ar long mae'n rhaid i chi hefyd allu nodi problemau technegol a datrys problemau (mân). Meddyliwch am ddechrau agreg neu rywbeth tebyg.
Penodiad dros dro yw hwn o ychydig wythnosau.

Gofynion

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich ailddechrau at info@slaapschepen.nl ac i gael mwy o wybodaeth gallwch gysylltu â ni trwy rif ffôn 0517-234234