0517 234 234

Gweithio yn Slaapschepen.nl

Ebrill 2021 - Angen atgyfnerthu ar gyfer ein tîm hamdden

Cyn bo hir bydd angen atgyfnerthu'r tîm hamdden arnom. Mae'n swydd ran-amser a byddwch chi'n gweithio yn ein swyddfa yn Leeuwarden. Mae Slaapschepen.nl yn swyddfa archebu ar gyfer gwestai, arosiadau grŵp dros nos a gwyliau hwylio ar longau siarter (yn bennaf) yn yr Iseldiroedd a Gwlad Belg. Mae dwy wefan lle gallwch gael argraff o'r hyn sydd ar gael: Slaapschepen.nl a sailingendeschepen.nl

Rydym yn chwilio am rywun sydd:
Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da
Lefel gweithio a meddwl HBO
Yn fasnachol ei feddwl
Yn meddu ar wybodaeth a phrofiad gydag ee MS Office
Yn gallu gweithio'n annibynnol ac yn gywir
Yn gyfeillgar i gwsmeriaid
Mae cysylltiad â llongau (siarter) yn fantais amlwg

Hoffech chi ddod i weithio yn Slaapschepen.nl? Anfonwch eich ailddechrau a'ch cymhelliant i staff@slaapschepen.nl. Am gwestiynau gallwch ffonio 0517-234234.